top of page

Regulamin konkursu #PodarujWypoczynek

W Hidden Base wierzymy, że wypoczynek jest bardzo ważny dla każdego z nas. W konkursie #PodarujWypoczynek chcemy podarować nocleg w Hidden Base osobie, która bardzo potrzebuje wyrwania się z miasta i prawdziwego wypoczynku w kontakcie z przyrodą. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu.

 1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu „@hiddenbase” w serwisie społecznościowym Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest Bartosz Jędrychowski FinAdv, Wyszyńskiego 13/10, 32-500 Chrzanów, NIP 628-218-96-77 dalej zwany „Organizatorem”.

 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.

 3. Konkurs trwa od 18 maja 2021 r. od godziny 17:00 do 25 maja 2021 r. do godz. 23:59. 

 4. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 19:00 w osobnym poście.

 5. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 18 lat.

 6. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na:

  1. Dodaniu przez Uczestnika w ramach własnego profilu w serwisie społecznościowym Instagram postu ze zdjęciem, w którym Uczestnik napisze, dlaczego wybrana przez niego osoba powinna zdobyć voucher na wypoczynek w Hidden Base

  2. Na zdjęciu powinna być widoczna nominowana osoba, jednak nie musi być widoczna w całości, nie ma również obowiązku pokazywania twarzy

  3. Dodaniu w opisie postu hasztagu #PodarujWypoczynek i oznaczeniu profilu @hiddenbase

 7. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę kreatywność dodanego zdjęcia i opisu. Nagroda zostanie przyznana osobie, która według Komisji bardzo potrzebuje wyrwania się z miasta i prawdziwego wypoczynku w kontakcie z przyrodą..

 8. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznana Nagroda Główna (zwana dalej Nagrodą Główną) w postaci vouchera na nocleg w Hidden Base o wartości 490 zł.

 9. Nagroda zostanie wysłana do zdobywcy w formie elektronicznej na podany przez zwycięzcę adres e-mail. Nagroda przysługuje do wykorzystania tylko osobie wskazanej na zdjęciu i w opisie zadania konkursowego.

 10. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

 11. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

bottom of page